Odškodnění Vaší rodiny za poválečné konfiskace může být naprosto reálné. Ne restituce, ale refundace. Ať už na Vaši rodinu dopadla konfiskace majetku jakkoli v jakémkoli rozsahu a pokud ještě odškodněná nebyla, šance získat zpět jeho hodnotu ještě trvá. Kdo Vám dluží a kdo Vám zaplatí? Čtěte víc a neváhejte se na nás obrátit a na cokoli dalšího nebo nejasného se zeptat.

Petice

Petice za odškodnění od Německa podle zák. č. 85/1990 Sb.: Škodu si nechte, Čechy odškodněte. Výzva vládě České republiky.

Peníze zpět

Stále je mnoho rodin, které za svůj po válce bez náhrady zkonfiskovaný majetek nedostaly žádné odškodnění.

Konfiskace

Jako konfiskace se označuje majetek zabavený státem z důvodu zločinné činnosti. Jak to bylo v Československu?

Restituce

Restituce je náprava způsobených škod navrácením do původního stavu, tedy vrácení majetku původnímu majiteli.

Refundace

Refundace je náprava způsobených škod nikoli vrácením původní věci, ale poskytnutím náhradního plnění.

Německo

Dlužníkem mnoha zkonfiskovaných a dosud neodškodněných osob a jejich právních násupců, zejména dědiců, je Německo.

Vyhoštění

V Postupimi Spojenci stvrdili dohodnutý odsun německého obyvatelstva z Československa, Maďarska a Polska do Německa.

Občanství

Vyhoštění i nevyhoštění, všichni dříve nebo později získali občanství země, ve které pobývali.

Zaplaceno

Nejdříve se odškodnění dočkali občané – tedy i ti bývalí českoslovenští - vyhostění do západní části Německa.

Nezaplaceno

Odškodnění se ještě nedočkali zkonfiskovaní a z Československa, Maďarska a Polska nevyhostění občané.

Jak na to

K zahájení procesu odškodnění konfiskace je třeba jen několik prostých podkladů. Které to jsou?

Náš tým

Odškodnění za konfiskace 1945 řídí zkušený tým advokátní kanceláře JUDr. Viktora Rossmanna.