Občanství

Vyhoštění i nevyhoštění, všichni dříve nebo později získali občanství země, ve které pobývali.

Jedni se stali občany tehdejší NSR, druzí občany NDR a další občany Rakouska a Maďarska. V roce 1948 se znovu stali československými občany bývalí občané maďarské národnosti a v roce 1953 i bývalí občané německé národnosti, kteří nevyhoštění stále pobývali na území Československa.