Německo

Dlužníkem mnoha zkonfiskovaných a dosud neodškodněných osob a jejich právních násupců, zejména dědiců, je Německo.

Pokud si uvědomíme všechny souvislosti a mezinárodní dohody právě skončené 2. světové války, zjistíme, že Spojenci započítávali hodnotu zkonfiskovaného majetku na svých územích a na územích jimi spravovaných na své reparační podíly německých reparací.

Všichni ti Čechoslováci, jichž se v červnu 1945 dotkla dekretem číslo 12 a v srpnu nařízením 104 SNR konfiskace zemědělského majetku a za čtyři měsíce v říjnu díky dekretu číslo 108 konfiskace ostatního majetku, se po konfiskaci svého majetku, za který i v souladu s tehdy platnou ústavou nedostali náhradu, stali věřiteli Německa s pohledávkou rovnou hodnotě konfiskovaného majetku.Learn more: Pokud si uvědomíme všechny souvislosti a mezinárodní dohody právě skončené 2. světové války, zjistíme, že Spojenci započítávali hodnotu zkonfiskovaného majetku na svých územích a na územích jimi spravovaných na své reparační podíly německých reparací.

Je to jako když v hostinci nemáte na útratu a požádáte přátele, ať za vás zaplatí. A pak namísto hostinskému dlužíte jim. Hostem bez peněz bylo v roce 1945 Německo, které mělo Spojencům jako hostinskému platit reparace. Přáteli, kteří to za Německo zčásti zatáhli, byli ti zkonfiskovaní. Samozřejmě s tím rozdílem, že se jich nikdo neptal, jestli jsou přátelé Německa – což možná v případě „zrádců a nepřátel českého a slovenského národa,“ na které konfiskace také dopadla, i byli - a chtějí za ně zaplatit, ale nařídil jim to zákon. Na tom, že se tak i bez svého souhlasu stal každý zkonfiskovaný namísto Spojeneckého státu, který jeho majetek zkonfiskoval, věřitelem Německa, to nic nemění.