Jak na to

K zahájení procesu odškodnění konfiskace je třeba jen několik prostých podkladů. Které to jsou?

Soupis konfiskovaného majetku nebo jeho jiné vymezení.

Důvod konfiskace

Označení konfiskované osoby nebo osob a doložení jejich matričních nebo jiných záznamů.

Označení právních nástupců, zejména dědiců, a doložení jejich matričních nebo jiných záznamů.