Peníze zpět

Stále existuje početná část občanů, která nezískala za svůj po válce bez náhrady zkonfiskovaný majetek žádné odškodnění. Proč, když většina už dávno odškodněná je?

Po konci 2. světový války nenastal žádný chaos, vítězové dopředu pečlivě zvažovali mnoho diskutovaných poválečných alternativ a podrobností, které nejprve na Krymu a následně v Postupimi projednali a mezinárodními smlouvami strvrdili. Konfiskace majetku, odsuny obyvatel, změny hranic, válečné reparace, to vše mělo svá pravidla, která platila a platí. Žádný majetek se při tom nepropadl do země, to v plánu nikdy nebylo. Proto je možné i dnes, více než sedmdesát let po konci této globální války, usilovat o odškodnění za konfiskace majetku, které její konec provázely a které ještě nebyly uhrazeny.