Zaplaceno

Nejdříve se odškodnění dočkali občané – tedy i ti bývalí českoslovenští - vyhostění do západní části Německa.

Vyhostěným do německých zón pod správou Ameriky a Velké Británie přiznal odškodnění zákon už v roce 1952. Pro bývalé občany vyhoštěné do Rakouska otevřela možnost úhrady konfiskačních pohledávek zvláštní rakousko-německá smlouva z počátku šedesátých let. Bývalí občané vyhoštění do východní části Německa se odškodnění za konfiskace dočkali po znovusjednocení Německa v roce 1990 zákonem z roku 1994. Bývalí občané vyměnění do Maďarska získali refundace za svůj nemovitý majetek po přesídlení a veškerý svůj movitý majetek si mohli vzít s sebou.