Refundace

Refundace je náprava způsobených škod nikoli vrácením původní věci, ale poskytnutím náhradního plnění.

Pro náhradu válečných škod poraženého státu státům vítězům se používá výraz válečné reparace. Plnění reparaci může být ve formě peněžité i nepeněžité a bývá dohodnuto zvláštní smlouvou. Východiskem pro stanovení válečných reparací po skončení 2. světové války byla Postupimská dohoda z 2. srpna 1945 a reparace samotné stanovila Pařížská dohoda o reparacích od Německa ze 14. ledna 1946.