Restituce

Restituce je náprava způsobených škod navrácením do původního stavu. V majetkoprávních vztazích se takto nazývá navrácení neoprávněně majetku původnímu majiteli.

V případě navracení státního majetku původním majitelům nebo jejich dědicům ji lze chápat jako opravný prostředek po násilné konfiskaci nebo znárodnění majetku státem. Podle rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva i Ústavního soudu nemají Československo ani Česko a Slovensko povinnost konfiskace restituovat a tyto restituce proto ani nelze právně vymáhat. S výjimkou vynětí zemědělského majetku z konfiskace restituce konfiskací neproběhly a podle poválečných mezinárodních dohod není šance je prosadit.