Nezaplaceno

Refundace svých konfiskačních pohledávek se stále nedočkali zkonfiskovaní a z Československa, Maďarska a Polska nevyhostění občané.

Cesta k odškodnění je proto otevřená osobám, jimž byl zkonfiskován majetek, z konfiskace nebyl zcela vyňat nebo za něj nedostali odškodnění od jiného státu, a jejich právním nástupcům, zejména dědicům. Oprávnění musí být občany Česka, Maďarska, Polska nebo Slovenska, nebo fyzickými či právnickými osobami, které svůj nárok zvlášť prokáží.